• Phone: 0899 18 18 28
  • kiennt@ecomgroup.vn
Stay Connected:

Phòng vận hành

Head of Operations

Đảm bảo tồn kho đầy đủ, đóng gói sản phẩm chuẩn, ...

  • Phone: 0914368281
  • Email: tuanpt@ecomgroup.vn

Phòng marketing và bán hàng

Head of Commercial

Chạy các chiến dịch marketing, thúc đẩy doanh số cho khách ...

  • Phone: 0934614678
  • Email: khanhnd@ecomgroup.vn

Phòng nội dung và đăng sản phẩm

Head of Listing Department

Hình ảnh sản phẩm đẹp, nội dung rõ ràng, chuẩn SEO.

  • Phone: 01674277499
  • Email: truong.ecomgroup@gmail.com

Phòng tư vấn chiến lược

Chief Executive Officer

Sản phẩm của bạn tiềm năng, sẽ thành số 1 trên ...

  • Phone: 098 6382457
  • Email: kiennt@ecomgroup.vn